GO
fotoGO

NOVÉ INFORMACE K PODOBĚ MATURITNÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIU OPATOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává upřesňující informaci v souladu s vyhláškou č.531/2021 Sb.. 

Novela upravuje dobu trvání didaktických testů, a to následovně:

  1. Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut.
  2. Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
  3. Didaktický test z matematiky trvá 135 minut. 

Ostatní podmínky konání MZ, které již byly zveřejněny, zůstávají beze změny.

V Praze, dne 03. 01. 2022,        RNDr. Jan Peřina, ředitel školy