GO
fotoGO

Seznam doporučené literatury k profilové části maturity Aj je sestaven  z publikací, které se nacházejí ve školní knihovně Aj.

K maturitě:

seznam doporučené literatury k maturitě z Aj dostupné ve školní knihovně Aj najdete v přiloženém souboru [PDF - 262 kB] Engl_liter_matur

Ilona Strečková