GO
fotoGO

V souvislosti s úpravou opatření obecné povahy vydaného MŠMT dochází k níže uvedeným změnám u přijímacích zkoušek a přijímacího řízení:

 

  1. Termín konání JPZ:
    1. Čtyřleté obory – 3. a 4. května 2021
    2. Víceleté obory – 5. a 6. května 2021
    3. Náhradní termín – 2. a 3. června 2021
  2. U JPZ trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.
  3. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče CZVV.*

 

*V souladu s § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., je možno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům (20. května 2021 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v budově Gymnázia Opatov, případně 15. června ve stejném čase), podle § 38 téhož zákona je možno do spisu nahlížet. V případě dřívějšího zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky ze strany CZVV, bude upraven termín pro nahlédnutí do spisu a zveřejněn na stránkách školy.

Ostatní dosud uveřejněné podmínky přijímacího řízené zůstávají v platnosti.

Nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek obdrží uchazeči pozvánku s podrobnými informacemi.

V Praze den 17. 3. 2021 
Mgr. Stanislav Urbanec
zástupce ředitele školy