GO
fotoGO

ZMĚNY V JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE V ROCE 2021

V reakci na vývoj epidemické situace a přetrvávající distanční výuku na školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) provedlo prostřednictvím opatření obecné povahy několik významných úprav přijímacího řízení.

Všechny potřebné informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky a přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 včetně všech aktuálně platných opatření obecné povahy naleznete na oficiálních webových stránkách Centra a MŠMT.

Některé z přijatých změn se týkají přímo konání jednotné přijímací zkoušky:

viz pdf.