GO
fotoGO

msmtNa základě OOP MŠMT ze dne 7. 5. 2021 může uchazeč, který měl původně konat oba termíny JPZ na jedné škole a konal pouze jednu z nich, požádat ředitele školy do 14. 5. 2021 o konání neuskutečněné zkoušky v náhradním termínu (nemusí dokládat důvody neúčasti v řádném termínu). Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a právo konat zkoušku v náhradním termínu mu již vzniklo.  

V Praze dne 10. 5. 2021

Mgr. Stanislav Urbanec

zástupce ředitele školy