GO
fotoGO

Vzhledem k současným hygienickým opatřením bude probíhat zápis do volitelných předmětů pro školní rok 2020/2021 elektronickou cestou vyplněním formuláře.
Termín el. zápisu: do pátku 24. dubna  /včetně/  -  do 10.00 hodin

UPOZORNĚNÍ - v případě malého počtu zájemců o určitý volitelný předmět, tento nebude otevřen a proběhne 2. kolo /studenti se přehlásí do volitelného předmětu, který bude otevřen-jakéhokoliv/
DOTAZY - u zástupců ředitele P. Vondrlíka nebo E. Hovorkové

 

GHY

RSX

Žáci GHY si vybírají dva předměty z nabídky dvouletých dvouhodinových volitelných předmětů.

Žáci RSX si vybírají celkem čtyři předměty:

  • dva předměty z nabídky jednoletých dvouhodinových volitelných předmětů
  • dva předměty z nabídky jednoletých tříhodinových volitelných předmětů.
seznam viz dokument: 2020 - Volitelné předměty pro GHY.pdf seznam viz dokument: 2020 - Volitelné předměty pro RSX.pdf
   
Elektronický formulář pro zápis: Elektronický formulář pro zápis:

https://forms.gle/M2Dyk8LDgHRuMvfv5

https://forms.gle/Kxs6WNGptutceZER8