GO
fotoGO

Zápis do volitelných předmětů je realizován elektronickou cestou vyplněním ankety v Bakalářích.


UPOZORNĚNÍ - v případě malého počtu zájemců o určitý volitelný předmět, tento nebude otevřen a proběhne 2. kolo /studenti se přehlásí do volitelného předmětu, který bude otevřen-jakéhokoliv/
DOTAZY - u zástupců ředitele.

 

septimy a třetí ročník

oktávy a čtvrtý ročník

Žáci si vybírají dva předměty z nabídky dvouletých dvouhodinových volitelných předmětů.

Žáci si vybírají celkem čtyři předměty:

  • dva předměty z nabídky jednoletých dvouhodinových volitelných předmětů
  • dva předměty z nabídky jednoletých tříhodinových volitelných předmětů.