GO
fotoGO

Soutěž pro středoškoláky.

Katedra financí a účetnictví Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 16. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty. 
 
Úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní "Možnosti a hrozby využití umělé inteligence ve financích".

Autor vítězné práce získá 15.000 Kč, druhá nejlepší práce bude odměněna 10.000 Kč a třetí práce 5.000 Kč. Autoři oceněných prací se navíc budou moci osobně potkat a diskutovat s vrcholnými představiteli ČNB a Slezské univerzity v rámci slavnostního předávání ocenění.  

Bližší informace o podmínkách soutěže a minulých ročnících lze získat na webových stránkách http://go.slu.cz/esej.