GO
fotoGO
fpy
Věřím, že účast by pro vás mohla být přínosná.
Nabídka workshopů je na odkazu níže a pro účast se stačí registrovat:
 
L. Hála