dokument v pdf zde


Z důvodu ukončení tříletého funkčního období členů školské rady Gymnázia Opatov se budou konat

(v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a na základě změn provedených dle zákona č. 49/2009 Sb. v souladu  s usnesením RHMP číslo 0330 ze dne 22. 3. 2005 a usnesením číslo 358 ze dne 31. 3. 2009) dne 7. dubna  2021  nové volby.

 

Složení školské rady

  1. Dva členy školské rady jmenuje Rada hlavního města Prahy.
  2. Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osobzpůsobilých k právním úkonům (z kandidátů zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků)*.
  3. Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům (z kandidátů pedagogických pracovníků školy).

*V letošním roce se volí pouze jeden z kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.                   

Přípravný výbor voleb členů do školské rady

Předseda  přípravného výboru :        Mgr. Stanislav Urbanec – zástupce ředitele školy

Členové přípravného výboru:            Mgr. Petr Vondrlík

                                                     Mgr. Radomír Novák

                                                     Mgr. Lea Nesvadbová                                  

Organizační harmonogram voleb

  1. Podávání návrhů na kandidáty do školské rady GO - do 7. 3. 2021 -  k předsedovi přípravného výboru - Mgr. Stanislavu Urbancovi
    1. kandidatura zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů se podává písemně k Mgr. Stanislavu Urbancovi  (základní osobní údaje, zaměstnání, krátký životopis, souhlas s kandidaturou), možno předat osobně nebo zaslat poštou
    2. kandidatura pedagogických pracovníků školy zapsáním na vyvěšeném seznamu ve sborovně školy
  2. Kandidáti do školské rady budou zveřejněni na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole - 8. 3. 2021
  3. V o l b y do školské rady Gymnázia Opatov  -   7. 4. 2021  v budově školy - 7. 30 - 18. 00 hodin

V Praze dne 22. 2. 2021

 

                                                                                   Předseda přípravného výboru voleb

                                                                                                Mgr. Stanislav Urbanec

                                                                                                           v.r.