GO
fotoGO

Na základě obav z rychlého rozšíření nové mutace koranaviru (varianta "omikron") rozhodla vláda a následně MZd vydalo dne 23. 12. 2021 mimořádné opatření, kde nařizuje následující:

  1. Od 3. 1. 2022  do 16. 1. 2022 je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole pouze tehdy, pokud podstoupí ve stanovených termínech(tj. 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo při neúčasti první den přítomnosti žáka ve škole) preventivní antigenní testování. Testování musí podstoupit všichni žáci bez ohledu na ukončené očkování nebo prodělání nemoci. 
    • Preventivní test ve škole nemusí podstoupit žáci, pokud doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
    • V případě, že žák nesplní výše uvedené podmínky musí po celou dobu pobytu ve škole nosit adekvátní ochranu úst a nosu (respirátor starší 15 let; do 15 let chirurgická rouška).
  2. Od 17. 1. 2022 se preventivní testování provádí 1x týdně vždy v pondělí (při neúčasti - první den přítomnosti žáka ve škole).

Organizace testování

Testování žáků se uskutečňuje v kmenových učebnách od 7. 40 hodin pod pedagogickým dohledem. Při pozdějším příchodu žáka do školy pak vždy ve vstupní hale pod dohledem zaměstnance školy. V průběhu testování je nutné mít ve třídě nasazenou ochranu úst nosu vyjma provedení odběru vzorku. Při pozitivním výsledku testu je kontaktován zákonný zástupce a žák neprodleně opustí školu. Když nemůže samostatně odejít ze školy (nemá písemný souhlas zákonného zástupce) je zákonný zástupce povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce a žák jsou poučeni o dalším postupu.

Stanislav Urbanec 
zástupce ředitele školy