GO
fotoGO

Z důvodu ukončení funkce člena školské rady před uplynutím funkčního období (§ 167, odst. 9 f), se budou konat doplňující volby 1 člena školské rady GO za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., na základě změn provedených dle zákona č. 49/2009 Sb. a v souladu s usnesením RHMP číslo 0330 ze dne 22. 3. 2005 a usnesením číslo 358 ze dne 31. 3. 2009) dne 17. října 2022.

 

Doplňující složení školské rady

  1. Jednoho člena školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům (z kandidátů zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků studentů).

 

Přípravný výbor voleb členů do školské rady

Předseda přípravného výboru:         Mgr. Stanislav Urbanec – zástupce ředitele školy

Členové přípravného výboru:         Mgr. Radomír Novák

                                                           Mgr. Mgr. Petr Vondrlík

 

Organizační harmonogram voleb

  1. Podávání návrhů na kandidáty do školské rady GO - do 2. 10. 2022 - k předsedovi přípravného výboru - Mgr. Stanislavu Urbancovi
  • kandidatura zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů se podává písemně k Mgr. Stanislavu Urbancovi (základní osobní údaje, zaměstnání, krátký životopis, souhlas s kandidaturou), možno předat osobně, poštou nebo datovou schránkou
  1. Kandidáti do školské rady budou zveřejněni na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole - 3. 10. 2022
  2. Volby do školské rady Gymnázia Opatov - 17. 10. 2022 v budově školy - 7.30 - 18.00 hodin

 

V Praze dne 16. 9. 2022

 Předseda přípravného výboru voleb

 Mgr. Stanislav Urbanec