Z důvodů krizových opatření Vlády ČR se ruší původní termín konání třídních schůzek. V případě konkrétních dotazů rodičů jsou všichni učitelé nepřetržitě k dispozici prostřednictvím elektronické komunikace.

RNDr. Jan Peřina