GO
fotoGO

Z důvodu vyúčtování stravného za školní rok 2017/2018 bude dnem 21/6 2018 ukončeno odhlašování obědů a přípis plateb na účty.