GO
fotoGO

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

  1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
  2. Výsledky písemných zkoušek (jednotná přijímací zkouška - písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace). U jednotných písemných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky se vychází z RVP pro příslušné ročníky ZŠ.

Celý text v pdf zde: PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – čtyřleté studium - 2024