GO
fotoGO
Studentům Marko Matoničkinovi Tomáši Kováříkovi ze třídy 8G a Martinu Šimšovi ze třídy 8H se podařilo uspět v republikovém kole ROBOSOUTĚŽe, kterou pořádá elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze. 
Úkolem bylo sestrojit robota, který nejlépe zvládne připravenou dráhu, včetně přejetí rampy a průjezd po nerovného povrchu.
V konkurenci 30 týmů, mezi nimiž byla družstva studentů z odborných škol i vysokoškoláků, se umístili na úžasném 4. místě!
Blahopřejeme:-)
robo2021 team
robo2021