GO
fotoGO

Soutěž proběhla dne 25.2. za účasti žáků ze tříd 4. M, 6.C, 6. D. a 3. Z.

Studenti soutěžili ve třech kategoriích. Ti nejmladší v kategorii VG I, dále pak v kategorii SŠ I a konečně SŠ II.

V jednotlivých kategoriích vyhráli a budou reprezentovat gymnázium Opatov v krajské celopražské soutěži.

 

  • Kategorie ZŠ/VG I – Valentýna Hájková  ze 4. M
  • Kategorie SŠ I – Marjam Switat  ze 3. Z
  • Kategorie SŠ II – Ondřej Šimonek  ze 6. C

 

 

DĚKUJEME VŠEM  ZÚČASTNĚNÝM.  

VÍTĚZŮM  BLAHOPŘEJEME!!!