GO
fotoGO

15% všech úspěšných řešitelů krajského kola FO v Praze kategorie D je z našich kvint (8 žáků z 54). Přitom náš nejlepší žák Jakub Korec obsadil 2. - 4. místo a se svými 38,5 body ztratil z celkového možného počtu bodů jeden a půl bodu a na první místo mu chybělo pouhých půl bodu. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Ničová