GO
fotoGO

Rozjezd účasti v chemických olympiádách byl po covidové přestávce velmi pomalý. Začínající studenti museli zvládnout nové učivo online a praktických pokusů si příliš neužili, což se odrazilo ve vztahu k chemii jako předmětu a vůli soutěžit. I přesto se našli 4 odvážlivci, kteří změřili síly v CHO kategorii D. Všichni se stali úspěšnými řešiteli školního kola a Lukáš Komín (3.T) postoupil do okresního kola, kde obsadil pěkné 3. místo. Krajského kola se bohužel díky administrativní chybě neúčastnil. Starší studenti absolvovali kategorii C zaměřenou na prvky  I.a II. A skupiny.

V krajském kole nás reprezentovali  2 studenti - Šimonek a Palatková. Oba byli úspěšnými řešiteli, jen na stupínkové pozice jsme letos nedosáhli.

Vítězit je sice příjemné, ale každá studijní práce na sobě navíc, je vítězstvím samo o sobě. Děkuji všem zúčastněným za tuto investici a přeji hodně chuti do objevování jinotajů chemických.

za organizátory I. Žabová

chemOlymp