GO
fotoGO

MATEMATIKA

* žáci prim, sekund, tercií a kvarty se zúčastnili školního kola mezinárodní matematické soutěže Pangea.  Postupujících do celorepublikového kola ČR bylo celkem 14 a 2 žáci dokonce postoupili z 1. místa v ČR (bez ztráty bodu). V celorepublikovém kole se 2 žáci stali absolutními vítězi ve svých kategoriích v součtu bodů z obou soutěžních kol. Jeden žák k tomu přidal 1. místo a 2. žák 3. místo z finálového kola.

*          Pythagoriáda obvodní kolo online …všichni žáci nižšího gymnázia

* Podzimní MaSo – celorepubliková soutěž-celkem 5 týmů, (nejlepší umístění kat. 6. a 7. tříd (ze 195) - 16. místo, 10. místo kat. 6. - 8.  (z 396) tříd )

* Jarní MaSo -matematická týmová soutěž-místo soutěže Matematicko-fyzikální fakulta UK Karlov -(celkem 44 týmů Karlov/ 231 týmů v ČR) – 3. místo – tým GO 1 (17v ČR), 5. místo – Masáci (28.v ČR)

*            dle zájmu se žáci zúčastnili matematické olympiády a ti nejlepší úspěšně pokračovali v obvodním kole a pro vyšší kategorie i v krajském kole. 

Kat. C  -    krajské kolo úspěšní řešitelé 23. místo 1 žák, 32. místo 1 žákyně ..z 93 soutěžících

Kat. Z9 –obvodní kolo…3. místo 1 žákyně 

Kat. Z8–obvodní kolo…1. místo 1 žák

Kat. Z7 – obvodní kolo -2. místo 1 žák

 

*            dle zájmu se žáci zúčastnili logické olympiádykrajští semifinalisté- 3 žáci

 

*            dle zájmu se žáci zúčastnili celorepublikové internetové matematické olympiády (37. místo v ČR ze 190) (SŠ)

*            Náboj mezinárodní matematická soutěž …pro pětičlenné týmy středoškoláků, 

Senior (celkem 116 týmů v ČR, celkem mezinárodně 622 týmů v ČR, SR, PL, AT, EE, HU, DE. IR, GB, CH, RO)

  1. místo v ČR (tým ze tříd G, H) – (110. mezinárodní)
  2. místo v ČR (tým ze tříd J, K) – (216. mezinárodní)

Junior (celkem 154 týmů v ČR, celkem mezinárodně 717 týmů v ČR, SR, PL, AT, EE, HU, DE. IR, GB, CH, RO)

  1. místo v ČR (tým ze tříd A, B) – (128. mezinárodně)

 

* v rámci finanční gramotnosti-zajištění přednášky experta z ČSOB pro septimy a třetí ročník

*            BRLOH – matematická soutěž pro nižší gymnázium- pro žáky základních škol a nižších gymnázií, má 3 internetová kola a celorepublikové kolo, 4 týmy L+M, T, U, Q (nejlepší umístění 76. místo z 536)

* Pišqworky …1 tým třídy 5. B 

 

* Matematický klokan …celorepubliková soutěžMěli jsme 2 první místa se 120 body a jedno druhé místo v republice. 

* Náboj Junior - mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy 4 týmy (M, L, T, U) v ČR celkem 276 týmů a přes 945 týmů mezinárodních.

  1. místo v ČR (tým ze třídy M) 
  2. místo v ČR (tým ze třídy L) 
  3. místo v ČR (tým ze třídy T) 
  4. místo v ČR (tým ze třídy U) 

FYZIKA

*            dle zájmu se žáci úspěšně zúčastnili fyzikální olympiády 

Kategorie D…školní kolo 9 žáků, všichni postoupili do krajského kola, zúčastnilo se jen 8. 15% všech úspěšných řešitelů krajského kola FO v Praze kategorie D je z našich kvint (8 žáků z 54). Přitom náš nejlepší žák obsadil 2. - 4. místo a se svými 38,5 body ztratil z celkového možného počtu bodů jeden a půl bodu a na první místo mu chybělo pouhých půl bodu. 

Kategorie F…obvodní kolo fyzikální olympiády …1 žák…1. místo.

* žáci vyšších ročníků měli možnost se zúčastnit každoročních odborných přednášek či seminářů na MFFUK , ČVUT, Akademii věd -tentokrát on-line

 

*             3. MÍSTO V ČR V MEZINÁRODNÍ FYZIKÁLNÍ TÝMOVÉ SOUTĚŽI FYZIKLÁNÍ (SŠ)

*             V rámci semináře z fyziky soutěž středoškoláků od ČVUT…Robosoutěž konstrukce a programování robota s fyzikálním úkolem-tým maturantů -celorepublikové finále. V konkurenci 30 týmů, mezi nimiž byla družstva studentů z odborných škol i vysokoškoláků, se umístili na 4. místě, v semifinále byli třetí .

*             Fyzikální náboj-mezinárodní fyzikální soutěž (SŠ) … celkem 4 týmy za školu, tým z kvinty na  4. místě v republice  v kategorii Junior v konkurenci s o rok staršími žáky a na 12. místě mezinárodně. Tým maturantů skončil na 6. místě v ČR a 26. místě mezinárodně. Další 2 týmy se umístily na 21. a 34. místě v ČR. 

*             1 tříčlenný tým žáků z kvint byl zapojen do nové soutěže pro středoškoláky Science Challenge, kterou pořádají laserová centra HiLASE a ELI Beamlines.

*            Fyziklání Online…mezinárodní fyzikální soutěž (SŠ) …3 týmy z kvint po pěti studentech -33., 104., 160. místo z 215, soutěžili i s o dva roky staršími- vzhledem k tomu velmi dobrý výsledek, tým maturantů …58. místo  z 211

*           energetická olympiáda-1. kolo-2 týmy bez postupu

*            Amavet –prezentace z mechatroniky pro vybrané studenty

*           CTM

jako škola spolupracujeme s CTM (CENTRUM PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ) -zkoušky Advanced Placement (AP zkoušky) - mezinárodní oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy s celosvětovou platností-absolvovali v loňském roce úspěšně opět další studenti z různých předmětů

*           Dále na naší škole, protože je fakultní školou MFFUK, proběhly úspěšně praxe několika studentů učitelského oboru z matematiky i fyziky.