GO
fotoGO

dějepisná olympiádaUdálosti druhé poloviny 20. století se staly tématem letošních soupeření mezi mladými historiky. A zdá se, že otázky z moderní historie studentům Gymnázia Opatov opravdu sedly. 

V I. kategorii krajského kola dějepisné olympiády získala prvenství Natálie Rulfová (4. U). V II. kategorii obsadil 2. místo Marek Trefil (6. A). Naty i Marek postupují do celostátního kola, které se v červnu uskuteční v Hradci Králové. 

Velkého úspěchu dosáhli také studenti ze 7. C – Vendula Marie Heřmanová, Lucie Špaňárová a Vladimír Baroň. V Dějepisné soutěži gymnázií vybojovali 5. místo, a mohou se tak zúčastnit chebského finále. 

Paul Valéry sice kdysi napsal, že historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát, ale my věříme, že naši studenti svou vítěznou cestu zopakují. 

Držíme palce!

Ludmila Bursíková