GO
fotoGO

Naši matematičtí borci ve složení Ondřej Bohatý, Lukáš Linek, Jakub Kolář a Lukáš Zámečník vybojovali 1. místo v Matematické Soutěži družstev MaSo v budově MFF UK Ke Karlovu, kde soutěžilo 44 týmů. 

V ČR získali 8. místo z celkového počtu 305 týmů. 

Náš druhý tým ve složení Maxmilián Mrázek, Adéla Slanařová, Andrej Macek a Jan Laštovka se umístil na krásném 11. místě v místě soutěže a v ČR na 51. místě z 305 týmů. 

Týmy soutěžily ve hře, jejíž podstatnou součástí bylo řešení netradičních matematických úloh. Řešení otestovalo nejen schopnosti žáků matematicky myslet, ale také jejich připravenost k týmové spolupráci. Letošní strategická hra se tematicky týkala nákupu, převozu a prodeje masa.

Ukázka příkladů: https://maso.mff.cuni.cz/2023_podzim/dokumenty/priklady.pdf

Ukázka částečného zadání strategické hry:

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.


FOTOGALERIE:

https://photos.app.goo.gl/KctcJfA8ZkFBM8Jv6

Zlatynaboj2023