GO
fotoGO

Ilustrační obrázek generoval Hála:
“ikonový obrázek konverzační soutěže v německém jazyce” prompt, DALL·E 3 - Copilot / Designer, 2. 4. 2024, https://www.bing.com/images/create

V obvodních kolech konverzační soutěže v němčině 22. 2. a 28. 2. 2024 získali studenti Gymnázia Opatov skvělé umístění:

  • V kategorii mladších žáků obsadil Lukáš Linek ze 4.P 3. místo
  • V kategorii starších žáků obsadil Daniel Beneš ze 7.B 1. místo

Oběma soutěžícím gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu němčiny.

Za komisi cizích jazyků: Jitka Synáčková