GO
fotoGO

Ilustrační obrázek generoval Hála:
“ikonový obrázek konverzační soutěže v německém jazyce” prompt, DALL·E 3 - Copilot / Designer, 2. 4. 2024, https://www.bing.com/images/create

Student Gymnázia Opatov Daniel Beneš ze 7. B obsadil 1. místo v krajském kole konverzační soutěže v němčině, která se konala 11. 3. 2024 na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Danovi gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci Gymnázia Opatov a přejeme další úspěchy i v ústředním kole této soutěže, kam postoupil.

Za komisi cizích jazyků: Jitka Synáčková