GO
fotoGO
Tématem letošní CHO byly kovy a vitamín C. Školního kola se zúčastnilo 7 žáků kvart a z nich čtyři byli pozváni do okresního kola. To jsme téměř ovládli dosažením 1.3.5. a 8. místa z 13 soutěžících (soutěžili Pospíšil, Bohatý, Mrázek, Maxa). V krajském kole nás úspěšně reprezentoval Ondřej Bohatý ze 4.P., který obsadil krásné 3. místo z celkem 40 soutěžících.
Blahopřejeme. 
Za přírodovědnou komisi
I. Žabová

ilustrační obrázek vytvořil Hála pomocí nástroje ideogram.ai 3.4.2024