GO
fotoGO

je ukončena a známe výsledky. Školního kola se účastnili 3 žáci a všichni ho vyřešili s minimálním bodovým rozdílem a s úspěšností 90-96%. Proto byli všichni tři - Komín Lukáš, Michal Merxbauer a Julie Kenická pozváni do krajského kola, které se konalo na PřF UK. Náplní letošní CHO byly prvky d a f.

Mezi 45 účastníky jsme se umístili na 11., 16. a 25. místě s úspěšností řešení 66-74%. Chlapci dominovali v teoretické části a Julii se podařila velmi pěkně část praktická.

Děkuji  za kvalitní reprezentaci školy.

Za přírodovědnou komisi I. Žabová

CHO