GO
fotoGO

Patrik Novotný, žák 7.L , se probojoval do finále 23. ročníku studentské soutěže Cena Maxe Broda, kterou pořádá Společnost Franze Kafky. Patrik soutěžil s esejí na téma Rusko a Evropa - Rusko a my.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo  ve středu 21. června 2017 v Zaháňském salónku Vajdštejnského paláce pod patronací Senátu Parlamentu ČR. Na úvod promluvili organizátoři a členové poroty (Vladimír Karfík, Petr Matoušek, Jiřina Šiklová a Marek Šindelka) vyzdvihli vysokou úroveň studentských prací. Do finále se dostalo pět esejí. Vyhlašování začalo od 5. místa, bylo velmi napínavé.

Vyšlo to, Patrik zvítězil.

Patriku blahopřejeme!

 

Letošní témata byla:

  • Franz Kafka:  Zpráva pro jistou Akademii

    Esej o Kafkově povídce, kterou napsal před 100 lety

  • Rusko a Evropa – Rusko a my

    100 let od únorové a říjnové revoluce 1917 v Rusku

  • Esej o lásce v 21. století

Motto:

Kytice, závoj a slzy,      Noc plná vášní

i  štěstí rozplakává,      až do kuropění,

jak je to hezké,            jak je to hezké,

když se někdo vdává.    když se někdo žení.

(Jaroslav Seifert – Svatební píseň, úryvek, 1929)


 

Cenu Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl. Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní desítky studentů a studentek z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl. Cena je také poctou Maxi Brodovi, který pro světovou kulturu objevil dílo Franze Kafky, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v Praze a později v izraelském exilu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární a umělecké talenty.

[viz http://www.franzkafka-soc.cz/clanek/cena-maxe-broda-2017/]


 

Fotky zde:

https://goo.gl/photos/zRcYKaAYtGHvHRFP9