Na konci září nás na semináři navštívila trojice perspektivních vysokoškolských studentů Barbora Adamcová, Václav Kubíček a Patrik Novotný (náš bývalý úspěšný žák), členů projektu Fourier - https://fourier.cz. Připravili si pro nás nabitý program složený ze tří částí.

Matematické modelování fyzikálních dějů předvedl Vašek pomocí snadno uchopitelného Scratche. Poodkryl způsob uvažování, nasazování metod a hlavně kritický přístup k vlastním postupům. Mohli jsme si sami vyzkoušet, jak bude objekt reagovat na naše pokusy o matematické popsání fyzikálních jevů.

Poté se ujal slova Patrik a lehce nás uvedl do virtuálního popisu reálného světa pomocí databází Wolfram Mathematica. Nejen, že jsme zjistili, jak jednoduše můžeme získat určité druhy dat, ale také jsme se pod jeho vedením trochu naučili dávat data do souvislostí, nespoléhat na předložené informace a porovnávat data v kontextu.

Na závěr nás Barbora formou hravého kvízu zasvětila do tajů Argumentačních klamů. Vyzkoušeli jsme si různé formy a typy klamů, které mohou řečníci využít ve svůj prospěch, k prosazení svých názorů. A samozřejmě jak je rozpoznat.

Díky FOURIERu jsme zažili velmi nabitou a naplňující dvouhodinovku.

Díky

Lubor Hála


FOTOGRAFIE

https://photos.app.goo.gl/QUF29gf5dxCqzQRW6

fourier