I v tomto školním roce a v této době se naši žáci úspěšně zúčastnili mnoha soutěží z matematiky a fyziky:
Logická olympiáda
Klokan
Pangea
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Internetová matematická olympiáda
Fyziklání Online

Fyzikální náboj

Energetická olympiáda

Fyziklání

Náboj