GO
fotoGO

Informace o návratu žáků k prezenční výuce od 3. 5. 2021

V příloze naleznete rozpis prezenční a distanční výuky a podmínky prezenční výuky na Gymnáziu Opatov od 3. 5. 2021 do odvolání

Příloha: Informace o návratu žáků k 3.5.2021.pdf

organizace 


Podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole

 • žáci bez projevů nemoci covid – 19
 • žáci s negativním výsledkem testu na nemoc covid – 19
 • nošení ochrany úst a nosu dle aktuálního opatření MZd (nyní minimálně chirurgická rouška) ve všech prostorách školy

Testování v prostorách školy

 • Testovací místa: modrá a zelená jídelna
 • Testovací sady: neinvazivní antigenní testy Singclean https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 – instruktážní video MŠMT – nutné shlédnout!
 • Frekvence testování:          2 x týdně (po a čt)
 • Výjimky z testování:          

  Žáci, kteří předloží potvrzení o:

  1. prodělání onemocnění covid – 19 (ne starší 90 dní od pozitivního testu)
  2. provedení antigenního nebo PCR testu (ne starší 48 hodin)

 Organizace v den testování

Před budovou školy se žáci neshlukují a přímo vstupují ve stanovený čas přes hlavní vchod do prostorů jídelen - viz rozpis. V prostoru jídelny provedou po instruktáži a pod dohledem pedagogických pracovníků samoodběr prostřednictvím testovací sady a vyčkají na místě na výsledek testu. Při negativním výsledku mohou pokračovat do šaten a následně se účastnit výuky. Při pozitivním výsledku testu je žák odveden do izolační místnosti a zde vyčká na příchod zákonného zástupce*. Veškeré výsledky testů se předávají do evidencí MZd.

*V případě, že má žák souhlas k samostatnému odchodu od zákonného zástupce, je poučen a může odejít do domácí izolace. (Pouze pěší způsob - bez použití MHD).

Další opatření

 • Pravidelná dezinfekce rukou a prostor školy
 • Zvýšená frekvence větrání
 • Zachování homogenity skupin
 • Zákaz zpěvu
 • Sportovní činnost jen ve venkovním prostředí (bez povinnosti nošení ochrany nosu a úst)

Školní jídelna

Stravování ve školní jídelně je uskutečňováno za dodržení zvýšených hygienických standardů a za již výše uvedených podmínek.


Kompletní pdf soubor zde