GO
fotoGO

LETNÍ TÁBOR, KDE SE S NUDOU NEPOČÍTÁ!

Více informací pro zájemce 14-19 let:

Soustředění pro zájemce o matiku, fyziku, případně počítače se bude konat 2.–16. července 2022
v Albrechticích v Jizerských horách.

Letáček s informacemi k tisku

Již teď se můžete předběžně přihlásit.
Těšíme se na viděnou o prázdninách.

Detailnější informace i předběžná přihláška jsou k dispozici na webových
stránkách
https://kdf.mff.cuni.cz/tabor/

soustredenimf
Za celý táborový tým
Zdeňka Koupilová