GO
fotoGO

Vánoční čas byl vždy symbolem pomoci, dobrosrdečnosti, ochoty a spolupráce. V tomto duchu se letos třída 5.A  zapojila, díky iniciativě Alžběty Hrehorové, do charitativní akce Krabice od bot. Tento projekt se pořádá každý rok od roku 2012 a je organizována Českobratrskou církví evangelickou. Vánoční krabice od bot má původ v USA, ale v dnešní době je známá i po celé Evropě.

Pointou této charity je do krabice od bot zabalit různé dárky pod stromeček pro děti a dospělé z azylových domů a sociálně slabých rodin. Celá událost se pořádá pouze dva týdny v roce, letos to bylo od 22.11 do 5.12, aby se rozvoz dárků pod vedením dobrovolníků stihl do Vánoc.

30.11. jsme přednesli nápad na uskutečnění sbírky s podporou paní profesorky Synáčkové a byla vysvětlena pravidla, kterými se složení balíčků řídí (věk, pohlaví)- reakce celé třídy byly milé. Od toho dne studenti začali nosit dárky. Snažili jsme se zohlednit, že nejméně se každý rok vybere dárků pro chlapce ve věku naší třídy. A aniž bychom to čekali, skoro každý z naší třídy něčím přispěl, skoro každý objevil doma nepoužité věci či koupil malé drobnosti, které mohl poslat dál. Našli se i tací, kteří přišli do školy s plnými taškami zcela nových dárků. Následně jsme dárky roztřídili, vložili do krabic a zabalili. Nakonec jsme na ně napsali vánoční přání a rozvezli je do sběrných míst. Tam si je převzali dobrovolníci a předali je dál.

Celkově se naší třídě povedlo sesbírat 11 krabic z toho čtyři pro chlapce mezi 13-17 lety, pět pro dívky v rozmezí 6-15 a dva speciální dárky pro maminku a tatínka samoživitele. Celá třída měla dobrý pocit, že mohla nějak pomoc a ocenění si zaslouží i tři studenti z vedlejších tříd, kteří se také zapojili. Dobrý pocit z pomoci druhým nás příjemně stmelil a příští rok se plánujeme zúčastnit znovu- věříme, že odezva sbírky bude ještě větší.

Na závěr bychom chtěli informovat o tom, že organizace pomáhá celý rok a dá se darovat i online částka. Pokud vás projekt zaujal, zkuste navštívit stránky krabiceodbot.cz

Napsala Alžběta Hrehorová

charita