GO
fotoGO

V úterý 17. 1. 2023 od 11.50 (5. a 6. vyučovací hodina) proběhne v učebně zeměpisu školní kolo zeměpisné olympiády kategorií C, D (studenti tercií, kvart, kvint, sext, septim, oktáv a všech ročníků čtyřletého studia).

Soutěž proběhne formou zeměpisných testů. Soutěžící potřebuje psací potřeby, měřítko a atlasy světa a České republiky (omezený počet atlasů ČR může zapůjčit škola). Prosím studenty, kteří se chtějí zúčastnit zeměpisné olympiády, aby se zapsali na arch na nástěnce u ředitelny (konečné rozhodnutí o případné účasti má příslušný vyučující zeměpisu).

Za organizátory ZO Petr Zajíc