GO
fotoGO

Třídy 3. R a 3. S navštívily Památník v Lidicích a zúčastnily se zde kromě komentované prohlídky pietního místa také programu s názvem Den, kdy se mi změnil život. Program kombinuje dramatickou výchovu s historickými fakty, přiměje tak žáky něco si o 2. světové válce zapamatovat, ale také prožít emoci s tímto obdobím spojenou.

Dětem jsou přiděleny role ve dvou rodinách, v pražské židovské rodině Ginzových a v rodině Doležalových z Lidic. S nimi pak prožívají osudy v letech 1935, 1941, 1942 a 1945. Velmi silným momentem je vytvoření rodinných fotografií v době předválečné, z nichž postupně jednotliví příbuzní mizí…

Markéta Rulfová


FOTOGALERIE:

Lidice

https://photos.app.goo.gl/M7FbX1W5i5KVdE7r8